Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål?

Når man pludseligt mister en af sine nærmeste, kan der være mange spørgsmål. Vi har her forsøgt at besvare nogle af de oftest stillede spørgsmål om begravelser og bisættelser. Du kan også læse mere i vores blog.

Har du et spørgsmål du ikke finder svar på her, er du velkommen til at kontakte Søgade Begravelse på telefon 36395810.

Hvad er forskellen på en begravelse og en bisættelse?

En begravelse er en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven efter den kirkelige handling. Ligeledes foretages et jordpåkastelsesritual, som finder sted på kirkegården.

En bisættelse er en begravelseshandling, der efterfølges af enten kremering (ligbrænding) eller jordfæstelse.

Læs mere her.

Hvor lang tid tager en begravelse?

En begravelse eller bisættelse varer oftest mellem 30 og 60 minutter, alt afhængig af salmevalg, præstens prædiken mv.

Du kan læse mere her.

Kan man medbringe egen præst?

Det er muligt at medbringe egen præst. Oftest skal dette dog ske i samråd med sognepræsten i kirken. Søgade Begravelse varetager gerne denne kontakt.

Hvor må urnen nedsættes?

I Danmark skal urnen nedsættes på kirkegården eller et andet godkendt sted.

Urnen med afdødes aske kan enten nedsættes på den anonyme askefællesgrav, et urnegravsted, familie gravsted eller måske i skovkirkegården.

En del vælger også at få asken spredt over havet.

Må man synge, hvad man vil i kirken?

Det er mest almindeligt at det er de kendte salmer, der bliver sunget i kirken, men hvis man taler med præsten om det, kan personlige ønsker så som en speciel sang eller et specielt musikstykke ofte imødekommes, men det er præsten der evt. giver sit samtykke til dette.

Hos Søgade Begravelse hjælper vi dig gerne med at tale med præsten om dette.

Kan man afholde samtalen i hjemmet?

Bedemanden afholder gerne besøg i hjemmet.

Kan afdøde blive begravet i et andet sogn?

Afdøde kan blive begravet i et andet sogn end det sogn afdøde boede i, hvis der foreligger en særlig relation til det sogn afdøde ønsker at blive begravet eller bisat i.

Spørg bedemanden, hvis du er i tvivl.

Hvad koster det?

Honoraret for de opgaver bedemanden varetager afhænger af ønsker og behov.

Du er velkommen til at kontakte Søgade Begravelse, hvis du ønsker en pris for en begravelse eller bisættelse.

Hvilke salmer er de mest populære til en begravelse eller bisættelse?

Du kan finde en oversigt over de mest populære salmer til begravelser og bisættelser her. Du kan samtidig på siden høre et lille stykke af salmen.

Vi har udarbejdet en mindre artikel omkring salmevalg, du kan læse den her.

Har I flere forskellige rustvogne?

Ja, vi kan tilbyde et udvalg af rustvogne, og kan også bistå med båd, hvis det ønskes.
1) Se et eksempel på vores rustvogn

2) Se et eksempel på vores rustvogn


Hvor køber jeg en gravsten?

Vi vejleder gerne ved køb af gravsten samt henviser til stenhuggere.

Kan jeg få begravelseshjælp?

Der findes særlige regler om begravelseshjælp, du kan læse mere om begravelseshjælp her.

Hvad er en dødsannonce?

En dødsannonce er en annonce i avisen, som gør opmærksom på at en person er død.

Der kan i dødsannoncen angives hvornår begravelsen eller bisættelsen finder sted. Det kan også fremgå at begravelsen eller bisættelsen har fundet sted, eller at kun den nærmeste familie deltager.

Du kan se dødsannoncer her.

Hvad er en borgerlig begravelse?

Ved en borgerlig begravelse eller bisættelse deltager ingen præst. Begravelsen eller bisættelsen kan foregå i et kapel, forsamlingshus eller lign.

Bedemanden kan holde den personlige tale samt skaffe kontakt til sangere (solister) samt musikere af forskellig karakter.

Familien har mulighed for at få de fleste afdødes personlige ønsker opfyldt.

Holdes højtideligheden fra et kapel kan man som regel benytte kapellet 30 min. medmindre andet er aftalt med den pågældende kirkegård

Hvilken kiste er den mest solgte?

En almindelig hvid trækiste er den mest solgte kiste.

Hvad gør man, hvis afdøde ikke har nogen pårørende?

Hvis afdøde ikke har nogle pårørende, er det ofte kommunen, der planlægger bisættelsen/begravelsen. Det er ligeledes kommunen som skal anmelde dødsfaldet.

Dog kan enhver der måtte ønske det nabo el. bekendt, også planlægge højtideligheden og dermed underskrive de officielle papirer, de hæfter dermed også for de økonomiske forpligtelser i forbindelse med bisættelsen/begravelsen, dog ikke for anden gæld i boet.

Hvad laver en bedemand for sit honorar?

Bedemanden sørger udover transport af afdøde mv. for alle former for begravelseshjælp samt sender dokumentation til de pågældende forsikringsselskaber, fagforbund, pensionskasser og offentlige kontorer.

Du kan se mere om hvad bedemand Niels Pedersen laver for sit honorar her.

Hvor hurtigt skal begravelsen holdes?

Man tilstræber altid at afholde begravelsen eller bisættelsen inden for 5-10 dage efter afdøde er gået bort. Dog kan bedemanden søge om udsættelse, hvis der er tungtvejende argumenter herfor.

Kisten bæres efterfølgende ud til enten graven eller den ventende rustvogn, man kan evt. aftale med præst og graver, at den bliver stående, så sørger bedemanden for at den bliver båret ud efterfølgende, når følget har forladt kirken.

Hvornår åbner kapellet?

De fleste kapeller åbner først dørene 30 min. før en bisættelse eller begravelse, men at der evt. kan  laves en aftale med kapellets personale, hvis pårørende har behov for lidt mere tid for sig selv i kapellet.

Må familien deltage når afdøde hentes af bedemanden?

Når bedemanden henter afdøde på hospitalet, hospicet, plejehjemmet eller i egen bolig, kan familien naturligvis deltage.

Det er også muligt at synge en sang eller to og der kan også bede en bøn. Der er også mulighed for at den lokale præst deltager.