Min Sidste Vilje

Min Sidste Vilje er et godt redskab til at få nedskrevet nogle af de overvejelser man har gjort sig om sin egen begravelse eller bisættelse.

Du kan hente folderen her. Folderen kan udfyldes digitalt.

Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du dine pårørende ved på forhånd at træffe nogle af de mange svære valg, der er nødvende, når der skal planlægges en begravelse eller bisættelse.

Det er vores erfaring, at jo mere man selv har bestelt og valgt på forhånd, jo mere hjælper man sine pårørende i den svære situation, de befinder sig i efter et dødsfald.

De fleste pårørende ønsker at respektere og afholde en ceremoni/højtidelighed, som afdøde selv har ønsket det.

Hensigten med Min Sidste Vilje er at skabe en dialog om og tage stilling til de mange spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med dit dødsfald. Du behøver ikke at tage stilling til alle punkterne i formularen.

Du bør fortælle dine nærmeste, at du har udfyldt Min Sidste Vilje, og hvilke ønsker du har, samt hvor du opbevarer formularen.

Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende, og dine nærmeste pårørende kan kun opfylde dine ønsker, hvis det er muligt ud fra gældende regler og love og ikke overstiger de økonomiske midler, der er til rådighed.

At tage stilling til egne ønsker kræver en viden om, hvad der er muligt , og hvad de forskellige valg og fravalg betyder. Uanset alder kan dine ønsker ændre sig, hvorfor der kan være behov for løbende at opdatere dine nedskrevne ønsker. 

Hvis du har brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 36395810.

Bemærk det er vigtigt at folderen er underskrevet, for at den har gyldighedsvirkning.

Hvad skal man tage stilling til i Min Sidste Vilje

Når du udfylder min sidste vilje, skal du bl.a. tage stilling til flere væsentlige områder, som har betydning for din begravelse.

Vi anbefaler alle at udfylde Min Sidste Vilje, da det gør beslutningerne for de efterladte betydeligt lettere.

Punkter du kan tage stilling til:

  • Vil du begraves eller brændes?
  • I hvilken kirke skal begravelsen foregå?
  • Hvilket gravsted ønsker du?
  • Om du er imod obduktion
  • Hvilke salmer du ønsker?
  • Hvilke blomster du ønsker?
  • Hvilken præst du ønsker?
  • Hvem der skal rettes henvendelse til når du dør

Hvis du gerne vil tage stilling til, hvilke salmer eller sange der skal synges til din afslutningsceremoni. Kan du enten kigge på Folkekirkens hjemmeside her eller Højskolesangbogen her

Desuden kan du få udleveret et Salme- og Sanghæfte hos Søgade Begravelse med et lille udvalg af populære salmer.

Salmehæfte

Lad Bedemanden opbevare erklæringen

Det er vigtigt, at de pårørende er bekendt med ønskerne i dette dokument. Søgade Begravelse anbefaler derfor, at en genpart af det underskrevne dokument afleveres til Bedemanden.

Niels Pedersen
Niels Pedersen
Ejer og bedemand