Min sidste vilje

Min sidste vilje er en folder som er henvendt til personer, der ønsker at kunne tilrettelægge sin egen begravelse eller bisættelse.

Hvad kan du med “Min sidste vilje”

Min sidste vilje er et godt redskab til at få nedskrevet nogle af de overvejelser man har gjort sig om sin egen begravelse eller bisættelse.

Du kan hente folderen her. Bemærk det er vigtigt at folderen er underskrevet, for at den har gyldighedsvirkning.

Hvad skal man tage stilling til i “Min sidste vilje”

Når du udfylder min sidste vilje, skal du bl.a. tage stilling til flere væsentlige områder, som har betydning for din begravelse.

Vi anbefaler alle at udfylde min sidste vilje, da det gør beslutningerne for de efterladte betydeligt lettere.

Punkter du skal tage stilling til:

  • Vil begraves eller brændes?
  • I hvilken kirke skal begravelsen foregå?
  • Hvilket gravsted ønsker du?
  • Om du er imod obduktion
  • Hvilke salmer du ønsker?
  • Hvilke blomster du ønsker?
  • Hvilken præst du ønsker?
  • Hvem der skal rettes henvendelse til når du dør

Lad bedemanden opbevare erklæringen

Det er vigtigt, at de pårørende er bekendt med ønskerne i dette dokument. Det anbefales derfor at en genpart af det underskrevne dokument afleveres til bedemanden.

Bedemand, Niels Pedersen

Bedemand Niels Pedersen