Hvor lang tid tager en begravelse eller bisættelse?

En begravelse eller bisættelse i en almindelig kirke eller et kapel tager typisk mellem 30 og 60 minutter. 

Længden på begravelsen eller bisættelsen afhænger bl.a.

  • Sang valg
  • Længden på prædiken
  • Evt. taler under bisættelsen eller begravelsen

Efter begravelsen

Efter begravelsen bliver kisten båret ud til graven og sænket ned i hullet. Du kan læse mere om begravelser her.

Efter bisættelsen

Efter bisættelsen bliver kisten båret ud af kirken og kørt til krematoriet. Når kisten er brændt, afhenter typisk bedemanden urnen og afleverer den til kirkegården.

Når urnen er afleveret på kirkegården, vil der foregå en urnenedsættelse. Hvorvidt det er muligt at deltage ved urne nedsættelsen afhænger bl.a. om afdøde skal sættes ned på en specifik grav eller på de ukendtes grav.

Du kan læse mere bisættelser her.

Mindesammenkomst

Både efter en begravelse og bisættelse, afholdes der oftest et mindesamvær, hvor man typisk får et stykke smørrebrød eller kage.

Det er muligt at notere sine ønsker til bl.a. musik i kirken, mindesamvær mv. i Min Sidste Vilje.

Niels Pedersen
Niels Pedersen
Ejer og bedemand