Hvilke praktiske forhold kan man som pårørende selv sørge for?

Bedemanden sørger normalt for alle praktiske forhold i forbindelse med en begravelse. Men hvis man som pårørende har mulighed og overskud til selv, at sørge for nogle af de praktiske forhold i forbindelse med en begravelse, er der mulighed for det. Det kunne for eksempel dreje sig om

  • Indberetning af dødsfald
  • Kontakt til præst
  • Begravelseshjælp
  • Bestille blomster
  • Bestille annonce
  • Valg af gravsten

Alt efter hvor dødsfaldet er sket, er der mulighed for de pårørende til at være med at lægge afdøde i kisten. Hvis dødsfaldet er sket på et plejehjem, sygehus eller hospice vil personalet eller bedemanden oftest tage sig af det. Man skal derfor som pårørende selv gøre opmærksom på, hvis man gerne selv vil deltage i at gøre afdøde pænt i stand. Hvis dødsfaldet er sket i hjemmet, kan man enten selv stå for at gøre afdøde pænt i stand eller det kan gøres i fællesskab med bedemanden.

Kontakt os helt uforpligtende

Har du spørgsmål?

Det praktiske

Det praktiske med at bestille blomster og annonce til avisen, er det naturligvis også en mulighed, man selv har. Blomsterhandleren er behjælpelig med at sammensætte blomster og guide med størrelse, hvilke blomster m.m. Som regel drejer det sig om blomster til, kistepynt, krans/dekoration, pynt til kirken og farvelroser. Angående en evt. annonce i avisen, der kontakter man den relevante avis og får indrykket en annonce.

Gravsten

Hvis der er brug for en gravsten, kan man kontakte kirkegården og stenhuggeren. Det er vigtigt at finde ud af med kirkegården, om der er nogen regler for størrelse, farve m.m. Derefter kontakter man stenhuggeren, som er behjælpelig med det praktiske omkring udvælgelsen af sten, skiften på stenen m.m.

Bestla antracit og hvid urne med Swarovski sten

Indberetning af et dødsfald

Indberetning af et dødsfald skal gøres indenfor 48 timer til det lokale kirkekontor i afdødes sogn. Er du i tvivl om hvilket sogn det drejer sig om, kan det findes på www.sogn.dk Det er ligeledes muligt at finde yderligere oplysninger på www.borger.dk

Når man kontakter en præst

Når man kontakter en præst, har man mulighed for i fællesskab med præsten at finde en dag og et tidspunkt for den kirkelige begravelse. Ligeledes aftaler man et møde med præsten, hvor der aftales hvilke salmer der skal synges m.m.

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp kan man som pårørende søge om fra www.borger.dk Og her står ligeledes reglerne for, om man er berettiget til begravelseshjælp. Hvis bedemanden søger om begravelseshjælp på de pårørendes vegne, bliver det evt. beløb udbetalt til bedemandens konto og derfor trukket fra på prisoverslaget.

Lyserød bårebuket
Niels Pedersen
Niels Pedersen
Ejer og bedemand