Hvad er forskellen på en begravelse og en bisættelse?

Forskellen på en begravelse og en bisættelse – er at ved en begravelse sænkes kisten i jorden, hvorimod ved en bisættelse køres kisten bort og brændes på et krematorie, efterfølgende sættes der ofte en urne i jorden på kirkegården. 

Der er dog også mulighed for at urnen sættes ned et andet sted eller spredes over havet.

Kendetegnet for dem begge

Kendetegnet for både en begravelse og en bisættelse, er at det er de pårørendes mulighed for at tage afsked med deres Kære.

Dette sker oftest i kirken. Der er dog også andre muligheder, snak med bedemanden herom.

Inden en begravelse eller bisættelse, skal de pårørende tage kontakt til en bedemand, som bistår med det praktiske samt kontakt til en præst.

Du kan læse mere om begravelser og bisættelser på Folkekirkens hjemmeside.

Bedemand pynter kiste i kirke
Malet kiste

Begravelse

En begravelse er en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven efter den kirkelige handling. Ligeledes foretages et jordpåkastelsesritual, som finder sted på kirkegården.

Selve begravelsen

En begravelse indledes oftest med et præludium af organisten, dernæst afholder præsten en bøn og efterfølgende synges der salmer og afholdes en prædiken. 

Begravelsen afsluttes med at kisten bæres ud og til graven og nedsænkes i jorden. Præsten beder i den forbindelse en bøn og påbegynder jordpåkastelsen.

En begravelse tager oftest mellem 30 og 60 minutter.

Efter en begravelse bliver der typisk afholde begravelseskaffe/mindesamvær.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på de krav der er til dig som pårørende. Du kan se kravene her i denne vejledning udarbejdet af Folkekirken.

Bisættelse

En bisættelse er en begravelseshandling, der efterfølges af enten kremering (ligbrænding) eller jordfæstelse.

Selve bisættelsen

En bisættelse indledes oftest med et præludium af organisten, dernæst afholder præsten en bøn og efterfølgende synges der salmer og afholdes en prædiken. 

Bisættelsen afsluttes med at kisten bæres ud og køres bort.

Når kisten er brændt på krematoriet, sættes urnen ned – oftest på kirkegården, der er dog også andre muligheder, bl.a. askespredning på havet.

En bisættelse tager oftest mellem 30 og 60 minutter.

Der er ofte begravelseskaffe/mindesamvær efter bisættelsen.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på de krav der er til dig som pårørende. Du kan se kravene her i denne vejledning udarbejdet af Folkekirken.

Urner i forskellige farver

Alt det andet man skal være opmærksom på

Hvad siger loven?

Begravelser og bisættelser er reguleret af lovgivning. Du kan finde loven her.

Hvor kan jeg søge hjælp?

Du kan søge hjælp flere forskellige steder. Vi anbefaler dog altid at du starter med at snakke med din lokale præst.

Vi som bedemand kan også hjælpe dig videre, så du får den rette hjælp.

Du kan også finde lokale sorggrupper her.

Skat

Det er vigtigt, at du er opmærksom på de skattemæssige forhold. Vi anbefaler at du tager kontakt til en skatterådgiver eller revisor.

Den store guide

Folkekirken har udarbejdet en store og god guide til, hvad du som pårørende skal være opmærksom på.

Du kan finde guiden her.

Min Sidste Vilje

Det er muligt at skrive sine særlige ønsker til sin egen begravelse eller bisættelse ned i Min Sidste Vilje.

Du kan hente et eksemplar her eller i en af vores butikker.

Vi fremsender også gerne et eksemplar med posten - helt gratis.

Niels Pedersen
Niels Pedersen
Ejer og bedemand